Място

за
Вашата
реклама!


1. ЦДГ № 7

"Приказен свят"

М О Н Т А Н А

2. ЦДГ № 12

"Здравец"

М О Н Т А Н А

Sidebar

Counters, banners etc.

under construction!
ВАЖНО! ВАЖНО! ВАЖНО! ВАЖНО! ВАЖНО!

ОТ 01 АВГУСТ 2016 ГОДИНА,

СЪС ЗАПОВЕД НА МОН И
 
В СЪОТВЕТСТВИЕ

СЪС ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО

ОБРАЗОВАНИЕ


СЕ ПРЕОБРАЗУВАТ ЧРЕЗ СЛИВАНЕ:
 
1. ОСМО СОУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ" - МОНТАНА;

 2. СЕДМО СОУ "ПРОФ. АСЕН ЗЛАТАРОВ" - МОНТАНА,

В

ШЕСТО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ

"ОТЕЦ ПАИСИЙ" - МОНТАНА.

ПРЕДСТОИ ИЗГОТВЯНЕ
НА НОВ САЙТ
НА
 
Ш Е С Т О   СРЕДНО  УЧИЛИЩЕ

"ОТЕЦ ПАИСИЙ" - МОНТАНА!

Временно можете да използвате

 контактите на вече бившето
 
ОСМО СОУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ" -

МОНТАНА,

до окончателното уреждане на всички документи и процедури на новото

Ш Е С Т О  СРЕДНО УЧИЛИЩЕ
 
"ОТЕЦ ПАИСИЙ" - МОНТАНА!


Under construction  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ДОБРЕ ДОШЛИ В САЙТА НА

О С М О  СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ 

" О Т Е Ц  П А И С И Й " - ГРАД МОНТАНА!
   Осмо СОУ „ Отец Паисий“ е единственото в област Монтана училище, което разполага със закрит плувен басейн. Това спортно съоръжение дава възможност на учениците  да започнат обучението си по плуване още по време на  своя начален етап на образование  - в трети и четвърти клас. В басейна ежегодно се провеждат и общинските състезания по плуване, на които призьори са и ученици от Осмо СОУ  „ Отец Паисий“.

     Училището разполага с три компютърни кабинети –  един за учениците от първи – четвърти клас, един  - за учениците от пети – осми клас и един – за учениците от девети – дванадесети клас. Кабинетите се използват не само в   учебните часове по Информационни технологии, а
и по всички останали  учебни предмети, по които има създадени електронни учебници.
       


В Е Р Н И Я Т  И З Б О Р !